Erbjudande till aktieägarna i Global Gaming 555 AB från Enlabs AB

Den 21 september 2020 lämnade Enlabs AB (”Enlabs”) ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Global Gaming 555 AB (”Global Gaming”) att överlåta samtliga sina aktier i Global Gaming för 11 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Vederlaget i Erbjudandet utgörs av tre alternativ: (a) ett kontantvederlag (”Kontantvederlaget”), (b) ett aktievederlag i form av aktier i Enlabs (”Aktievederlaget”), eller (c) en kombination motsvarande 50 procent såsom Kontantvederlag och 50 procent såsom Aktievederlag. Samtliga vederlagsalternativ motsvarar 11 kronor per aktie i Global Gaming. Enlabs kommer inte att höja det erbjudna vederlaget.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.